Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang JVGGZ

Volgnummer JVGGZ

Annotator JVGGZ

259 Rechterlijke Uitspraken

259 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied instantie

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 13-1-2017
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Machtiging tot voortzetting inbewaringstelling, art. 27 Wet Bopz. Ontvankelijkheid cassatieberoep, doorbreking rechtsmiddelenverbod (art. 29 lid 5 Wet Bopz). Geen (tijdig)...
Datum uitspraak: 23-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Voorlopige machtiging verleend nadat betrokkene in de deuropening van zijn woning door de rechter is gehoord. Klachten dat de oproeping is gestuurd naar onjuist adres en dat de...
Datum uitspraak: 2-12-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 81 lid 1 RO. BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf. Is sprake van verblijf in een ziekenhuis indien betrokkene overdag niet in het ziekenhuis verblijft en (behalve op zaterdag)...
Datum uitspraak: 25-11-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummers:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf. Voorwaardelijk ontslag. Intrekking voorwaardelijk ontslag en gedwongen opname na einde geldigheidsduur van de machtiging; strijd met art. 48 lid...
Datum uitspraak: 27-10-2016
Datum publicatie:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wrakingsverzoek afgewezen. Beslissing van de rechter voorafgaande aan Bopz-zitting in de instelling om twee begeleiders bij het verhoor van betrokkene aanwezig te laten zijn....
Datum uitspraak: 22-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Wet Bopz: Ontslagverzoek en (bijna gelijktijdig) verzoek om een machtiging tot voortgezet verblijf. Uit artikel 49, achtste lid, Wet Bopz volgt dat een door de officier van justitie...
Datum uitspraak: 14-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Wet Bopz. Klachtzaak (art. 41a en 41b Wet Bopz). Onvrijwillige behandeling; dwangmedicatie. Kennisgeving aan betrokkene van de duur van de behandeling (art. 38c lid 1, aanhef en onder a,...
Datum uitspraak: 14-10-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

BOPZ. Klachtzaak, art. 41 Wet Bopz. Drugscontrole. Beperking bewegingsvrijheid in afwachting uitslag urineonderzoek, art. 40 lid 3 Wet Bopz. Verzuim gronden beperking schriftelijk vast...
Datum uitspraak: 30-9-2016
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Instantie:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Art. 80a lid 1 RO. BOPZ. Machtiging tot voortgezet verblijf. Bereidheid betrokkene om vrijwillig in het ziekenhuis te verblijven?
Datum uitspraak: 20-9-2016
Datum publicatie:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Vervolg procedure na prejudiciële beslissing Hoge Raad. Last tot inbewaringstelling. art. 21 Wet Bopz. Psychiatrisch onderzoek 41 uren na aanvang vrijheidsontneming te laat....